Χρώμα για ταινίες

Χρωματική διόρθωση και ψηφιακά εφέ σε κάθε πίξελ και κάθε καρέ ξεχωριστά.